غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢

 

ساده است ستايش گلی ، چيدنش و از ياد بردن ، که گلدان را اب بايد داد .

ساده است بهره جويی از انسانی ، دوست داشتنش بی احساس عشقی ، او را به خود وانهادن و گفتن که ديگر نمی شناسمش .

ساده است است که چگونه می زی .

اری ، زندگی سخت ساده است و پيچيده نيـز  هم...

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢+ 


 

سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢

 

ـ در سن ۲۱ سالگی در تجارت شکست خورد.

ـ در ۲۲ سالگی در رقابتهای انتخاباتی مجلس ناموفق ماند.

ـ در ۲۴ سالگی بار ديگر در تجارت شکست خورد.

ـ در ۲۶ سالگی همسر محبوبش را از دست داد.

ـ در ۲۷ سالگی به ناراحتی شديد عصبی دچار گرديد.

ـ در ۳۴ سالگی در رقابت های انتخاباتی کنگره شکست خورد.

ـ در ۴۵ سالگی می خواست سناتور شود اما نشد.

ـ در ۴۷ سالگی می خواست معاون رئيس جمهور شود اما نتوانست.

          در ۵۲ سالگی بعنوان رئيـس جمهــــور امريکا انتخاب شد.

                       نام اين شخص  Abraham Lincoln بود...

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢+ 


 

یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢

 

به چشمــــانت بيامــوز که هر کس ، ارزش ديــدن ندارد !

اينو از ته دلم گفتم فلانی.....

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢+ 


 

چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢

 

و دوست داشتن از عشق برتر است.......

عشق با دوري و نزديکي در نوسان است اگر دوري به طول بينجامد ضعيف ميشود، اگر تماس تدوام يابد به ابتذال می کشد و تنها با بيم و اميد و تزلزل و اضطراب و ديدار و پرهيز زنده و نيرومند می ماند  

اما دوست داشتن با اين حالات نا اشناست دنيايش دنياي ديگريست . دوست داشتن در روشنايي ريشه مي بندد و از اين روست که همواره پس از اشنايي پديد مي ايد . عشق زيباييهاي دلخواه رو در معشوق مي افريند و دوست داشتن زيبايي هاي دلخواه را در دوست می بيند و مي يابد 

عشق يک فريب بزرگ و قويست و دوست داشتن يک صداقت راستين وصميمي  بي انتها و مطلق.

عشق بينايي را ميگيرد و دوست داشتن ميدهد.

عشق تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگي محو شدن در دوست.

عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا کردن.

          و دوست داشتن از عشق برتر است.......

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢+ 


 

شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٢

 

روزگــــــــار غريبيست نازنين....!

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٢+ 


 

پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢

 

تو هم با من نبودی 

مثل من با من 

و حتـی مثل تن با من ،

آنکه می پنداشتم بايد هوا باشد ،

آنکه ذات درد را بايد صــدا باشد   

ساده دل بودم که می پنداشتم 

دستان نا عهد تو بايد مثل هر عاشــــــق ، 

                                                      رهـــــــا باشـــد 

تو هم از ما نبودی يار....

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢+ 


 

یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢

 

هيچ وقت به خاطر هيچ کس گريه نکن چون هيچ کس لياقت اشکهای تو رو نداره ، اگر هم يک نفر پيدا بشه که چنين لياقتی رو داشته باشه هرگز باعث اشک ريختنت نمـی شــه....!!!

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢+ 


 

شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢

 

ولی من فقط ميگم : ای کـــــــــــاش می فهميدی  ......

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢+