غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

امروز از کنار من گذشت

چیزهایی را برد

و چیزی را وا گذاشت

 

باد…

تنها باد که برشانه های روانش دستان مرا برده

 

انگارصدايت استانه است

گشاده بر مجالهای پيش از اين

يادت هست

شمشادهای نيمروز

و سلامی که به تأخیر به جانب خواب رفت؟ 

 

***

 

 

قانون بازی تو همين درد ناغافل است...

 

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: شنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥+