غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢

 

در پس حنجره های خشک ، يک ترنم باران ، صدای نهفته هزاران خاموشی را فرياد می زند!!!

سکـوت من زمزمه ايست  که از  تارهای  خاک گرفته حنجره ای  برمی خيزد تا غبار غمبار خاطرات   دلنشين گذشته را گردگيری کند . خاطراتی که در صندوقچه دلی جاودانه مانده اند و ديگر سنگفرش خاک گشته اند .

  

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢+