غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢

 

و دوست داشتن از عشق برتر است.......

عشق با دوري و نزديکي در نوسان است اگر دوري به طول بينجامد ضعيف ميشود، اگر تماس تدوام يابد به ابتذال می کشد و تنها با بيم و اميد و تزلزل و اضطراب و ديدار و پرهيز زنده و نيرومند می ماند  

اما دوست داشتن با اين حالات نا اشناست دنيايش دنياي ديگريست . دوست داشتن در روشنايي ريشه مي بندد و از اين روست که همواره پس از اشنايي پديد مي ايد . عشق زيباييهاي دلخواه رو در معشوق مي افريند و دوست داشتن زيبايي هاي دلخواه را در دوست می بيند و مي يابد 

عشق يک فريب بزرگ و قويست و دوست داشتن يک صداقت راستين وصميمي  بي انتها و مطلق.

عشق بينايي را ميگيرد و دوست داشتن ميدهد.

عشق تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگي محو شدن در دوست.

عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا کردن.

          و دوست داشتن از عشق برتر است.......

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢+