غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢

 

ـ در سن ۲۱ سالگی در تجارت شکست خورد.

ـ در ۲۲ سالگی در رقابتهای انتخاباتی مجلس ناموفق ماند.

ـ در ۲۴ سالگی بار ديگر در تجارت شکست خورد.

ـ در ۲۶ سالگی همسر محبوبش را از دست داد.

ـ در ۲۷ سالگی به ناراحتی شديد عصبی دچار گرديد.

ـ در ۳۴ سالگی در رقابت های انتخاباتی کنگره شکست خورد.

ـ در ۴۵ سالگی می خواست سناتور شود اما نشد.

ـ در ۴۷ سالگی می خواست معاون رئيس جمهور شود اما نتوانست.

          در ۵۲ سالگی بعنوان رئيـس جمهــــور امريکا انتخاب شد.

                       نام اين شخص  Abraham Lincoln بود...

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢+