غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢

 

ساده است ستايش گلی ، چيدنش و از ياد بردن ، که گلدان را اب بايد داد .

ساده است بهره جويی از انسانی ، دوست داشتنش بی احساس عشقی ، او را به خود وانهادن و گفتن که ديگر نمی شناسمش .

ساده است است که چگونه می زی .

اری ، زندگی سخت ساده است و پيچيده نيـز  هم...

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢+