غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢

 

فلانــــــی...

چه آسان گلبــــرگ غنچه های پرپر کرده را بر تن ناپاکان جشن می گيری .

و چه آسان چشم بر هم بسته و در خيال بهشت به تباهی می روی .

باش تا نفــــــرين دوزخ از تو چه سازد که مادر سياهپوش ، داغدار زيباترين فرزندان آفتاب و باد ، هنوز از سجاده سر باز نگرفته است.....

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢+