غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

چهارشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٢

 

 آی عشق آی عشق

چهره آبيت پيدا نيست

و خنکای مرهمی بر شعله زخمی

نه شور شعله بر سرمای درون

 آی عشق آی عشق

چهره سرخت پيدا نيست

غبار تيره تسکينی بر حضور وهم

و دنج رهايی بر گريز حضور

سياهی ، بر آرامش آبی و سبزه برگچه بر ارغوان

 آی عشق آی عشق

رنگ اشنای چهره ات پيدا نيست .......

 

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: چهارشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٢+