غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢

 

اســـــــرار ازل را نه تو دانی و نه من

وين حل معــما نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتـگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من 

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢+