غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۳

گمانم زندگي بايد همين باشد

هي ! فلاني !
زندگي شايد همين باشد
يك فريب ساده و كوچك
آن هم از دست عزيزي كه تو دنيا را ،
جز با او
و جز براي او نمي خواهي !
گمانم زندگي بايد همين باشد !

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

گمانم زندگي بايد همين باشد :: دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۳+