غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

جمعه ٢ تیر ،۱۳۸٥

 

ساده است نوازش سگی ولگرد

شاهد آن بودن که چگونه زیر غلتکی میرود

و گفتن که "سگ من نبود"

ساده است ستایش گلی

چیدنش و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد.

ساده است بهره جویی از انسانی

دوست داشتنش بی احساس عشقی

او را به خود وا نهادن و گفتن

که دیگر نمیشناسمش...

ساده است لغزشهای خود را شناختن

با دیگران زیستن

به حساب ایشان

و گفتن که من اینچنینم

 ساده است که چگونه می زییم

 آری

 زیستن سخت ساده است

و پیچیده نیز هم...

 

 

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: جمعه ٢ تیر ،۱۳۸٥+