غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

دوشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٢

 

        )        سوال: اين محدب است يا مقعر؟

                    سوال احمقانه ايست !!! بستگی دارد از کدام طرف

                    نگاه کنيد چون واقعيت چيزيست که شما تصور می کنيد...

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: دوشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٢+