غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢

 

هيچ وقت به خاطر هيچ کس گريه نکن چون هيچ کس لياقت اشکهای تو رو نداره ، اگر هم يک نفر پيدا بشه که چنين لياقتی رو داشته باشه هرگز باعث اشک ريختنت نمـی شــه....!!!

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢+