غوغـــــــــــــــــای سكوت

 

پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢

 

تو هم با من نبودی 

مثل من با من 

و حتـی مثل تن با من ،

آنکه می پنداشتم بايد هوا باشد ،

آنکه ذات درد را بايد صــدا باشد   

ساده دل بودم که می پنداشتم 

دستان نا عهد تو بايد مثل هر عاشــــــق ، 

                                                      رهـــــــا باشـــد 

تو هم از ما نبودی يار....

مريم

پيام هاي ديگران ()

 

.........................................................................

عناوین مطالب وبلاگ

  :: پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢+