سلام

يادته؟ يه زمانی يه چيزايی اين تو می نوشتم..............

/ 5 نظر / 17 بازدید
آدم نفتی

خوب یادم است.............. توی دل من بود قبل از این که اآن تو باشد

Mosio Masoud

آره نازنين. بازم بگو تا شقايق هست...

مهراد

يادمـــــــــــــــه...