)        سوال: اين محدب است يا مقعر؟

                    سوال احمقانه ايست !!! بستگی دارد از کدام طرف

                    نگاه کنيد چون واقعيت چيزيست که شما تصور می کنيد...

/ 7 نظر / 17 بازدید
فاطمه

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. بعثت ، آغاز راه رستگاری امت محمد(ص)مبارک باد.

ali

سلام. اين مانند دستان عزراييل است که حتی لطف او هم شامل ما نميشود.ديدی چه آرزو های محالی.وچه قدر دنيا بی رحمست.

saye

منظورت از اين چيه؟ هر کس هر جوری ميخاد برداشت مي کنه

Stranger

صرفآ يک بازی با کلمات بی محتوا بود (از نظر من البته)

mehrbod

اقا يا خانم strange چون شما واقعيت رو يك چيزبي محتوا مي دانيد