بد نگوييم به مهتاب اگــــــــر تب داريم........!!!

/ 6 نظر / 14 بازدید
888

ابيته

هیچکس

خيلی وقتها ديکه تب‌هم نداريم

massoud

... که شايد بغض داريم... و دگر هيچ

دوست

غافلان کجا دانند غم دوست چه بود صاحب ساز ونی وناله وفریاد که بود

nazgol

دل يه عاشق هيچ وقت از معشوقش نميرنجه حتی اگه تب کرده باشه و با عشقش بد رفتاری کنه آخه عاشق ميدونه که تب رفتنيه و عشق موندنی.

ری را

گاهی وقتا به کمترين چيزی دل يک آدم می شکنه ... دلی که برای ساختنش خيلی زحمت کشيدی بعضی وقتها به نگاهی ذره ذره می شه !